EĞİTİM

GÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİ

Hedef Grup : Güvenlik harici personel. Sivil Havacılık Güvenliği ile ilgili direkt ilişkili olmayıp, güvenlik tahditli alanlara giriş izni olan havaalanı ve havayolu işleticisi ikram, temizlik şirketi vb. ve adlarına çalışan yer hizmeti kuruluşları tarafından istihdam edilen personel.

Eğitimin Hedefi : Eğitimin ana hedefi havacılık sektöründe hava alanlarında veya dışında değişik birimlerde çalışan personelin sivil havacılık güvenliğinin önemini anlamasının sağlanması ve sivil havacılığa yönelik yasadışı eylemlerden korumaya katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Güvenlik bilgileri ve becerilerinin güncel tutulmasını sağlamak üzere personele periyodik eğitim verilir.


TEMEL SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Hedef Grup : Havaalanı güvenlik personeli. (Yolcu/Personel, yanlarında taşıdıkları eşyalar/kabin bagajı taraması haricindeki tahditli alanlara giriş kontrolü, çevre güvenliği, devriye, araç araması ve gözetim (nöbet, CCTV) görevlerde çalışan havacılık güvenliği personeli.)

Eğitimin Hedefi : Kursun temel amacı, sivil havacılığın yasadışı eylemlere karşı korumak üzere, ilgili güvenlik personelinin önleyici güvenlik tedbirleri uygulayabilmesini sağlamaktır. Kurs süresi asgari 3 gündür. Başlangıç ve tazeleme eğitimine %80 devam mecburiyeti vardır.


KONTROL NOKTASI GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Hedef Grup : Yolcu, personel, kabin bagajı ve uçak altı bagajı tarama operatörleri havayolu posta ve malzemeleri, uçak içi tedarikleri ve havaalanı tedariklerinin taranmasında görevli personel. Yolcuların güvenlik tarayıcı ile taranmasında görevli personel.

Eğitimin Hedefi : Kişileri elle arama teknikleri dahil tarama tekniklerinde uzmanlaştırmak, güvenlik kontrol noktalarında kullanılan cihazlar, konvansiyonel x-ray cihazları hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve x-ray operatörlerinin şüpheli ve yasaklı maddeleri tanımlayabilmesi ile uygun önlemler almasını sağlamaktır.


TEMEL KARGO GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Hedef Grup : Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasından sorumlu güvenlik personeli haricindeki güvenlik kontrollerinin uygulanmasından sorumlu personel dahil tüm personel ve sürücüler.

Eğitimin Hedefi : Personelin havacılık güvenliğinin önemini anlamalarını ve sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici ve koruma güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.


HAVA KARGO ve POSTA TARAMA EĞİTİMİ

Hedef Grup : Hava kargo tarayıcıları. (Hava kargonun X-ray cihazı ile taranmasında ve görevli personel.)

Eğitimin Hedefi : Personeli, elle arama dâhil kargo ve posta tarama tekniklerinde ustalaştırmak, X-ray operatörlerinin Konvansiyonel X-ray cihazları ETD ve Metal Dedektörler hakkında genel bilgi sahibi olmaları ile şüpheli ve yasaklı maddeleri tanımlayarak, uygun önlemleri alabilmelerini sağlamaktır.


UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ve DENETİMİ EĞİTİMİ

Hedef Grup : Bu eğitim sadece genel müdürlük veya yetkilendirdiği kuruluş tarafından verilir.

Eğitimin Hedefi : Güvenlik personelinin sivil havacılık güvenlik tedbirlerinin temel prensiplerini anlamaları ve uygun tedbirleri uygulamalarını sağlamaktır.